Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Informacja dla RODZICÓW - ograniczenia w czasie pandemii

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” przypominamy o Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Nr 1/2020/20121 z dnia 31 sierpnia 2020 r., które wprowadziło Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

W myśl procedur przebywający w budynku szkoły uczniowie klas I-VIII i pracownicy szkoły zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą ze względu na niemożliwość zachowania dystansu min. 1,5m w czasie przerwy, w trakcie przemieszczania się po korytarzu do innej sali, na klatkach schodowych, w szatni, przy wejściu do szkoły.

Przypominamy również, że ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązuję się ich do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, bardzo prosimy o przestrzeganie powyższego.

Życzenia od uczniów z okazji DEN

Dzień 8 września 2020 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Informujemy, że zarządzeniem dyrektora nr 2/2020/2021 dzień 8 września 2020 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia tego dnia zajęcia opiekuńcze od godz. 7:00 do godz. 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Warcie przy ul. Koźmińskiej 11.

dyrektor
Hubert Kamola

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

  • 8 września 2020 r. (wtorek – udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Ziemi Sieradzkiej);
  • 4 - 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek i wtorek po Nowym Roku);
  • 10 maja 2021 (poniedziałek po Święcie Szkoły);
  • 25 - 27 maja 2021 r. (trzy dni - egzamin ósmoklasisty)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele).

 dyrektor
Hubert Kamola

Spotkania z rodzicami

Dnia 9 września 2020 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas I-VIII.

dyrektor
Hubert Kamola