Przedszkole - strona www

Biblioteka szkolna

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

WAKACJE

WAKACJE! ZNOWU SĄ WAKACJE! 

Bezpiecznych, słonecznych, udanych wakacji życzy swoim uczniom  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcie. Spotykamy się 2 września!

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami”

Projekt skierowany był do uczniów klas VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych.  W trakcie jego trwania uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu znajomości literatury, kultury, tradycji i historii Żydów oraz szukali inspiracji do działań, które były przez nich prezentowane podczas finalizacji projektu.

Nadrzędnym celem projektu było podkreślenie znaczenia bezinteresownej pracy pana Ireneusza Ślipka na rzecz ratowania zabytków kultury wyznania judaistycznego oraz rozwijanie u uczestników i odbiorców projektu postaw szacunku dla innych kultur, religii, narodów.

11 czerwca 2019 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach na cmentarzu żydowskim w Warcie, które prowadziła pani Kamila Klauzińska – doktor judaistyki, etnolog i antropolog, badacz niezależny; działaczka na rzecz zachowania pamięci o Żydach polskich.

Po warsztatach wszyscy (również zaproszeni goście) udali się na cmentarz rzymsko-katolicki w Warcie, by zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie śp. Ireneusza Ślipka. Program tego dnia kończyły warsztaty kulinarne w Zespole Pałacowo -Parkowym w Małkowie. Dzięki uprzejmości pani Agnieszki Kudlik-Budzińskiej uczniowie mogli kosztować bajgle we wnętrzach tego pięknego miejsca. Dowiedzieli się od pani Małgorzaty Okońskiej i pana Zbigniewa Talagi, jak można wykonać ciasto na ten przepyszny smakołyk.

12 czerwca 2019 r. miała miejsce GALA, podczas której Martyna Serafińska przybliżyła nam  sylwetkę pana Ireneusz Ślipka. Następnie jury przedstawiło wyniki IV Konkursu  Szkolnego im. Ireneusza Ślipka pt. Literatura polska żydowskim piórem pisana. I miejsce zajęła Sylwia Adamiak, II miejsce Zuzanna Chojecka, III Martyna Serafińska i Zuzanna Jańczak. 

Po ogłoszeniu wyników laureaci prezentowali swoje  prace oraz fragment wybranego tekstu  poetyckiego lub prozatorskiego związanego z tematem nagrodzonej prezentacji multimedialnej. Sylwia Adamiak zaprezentowała także pracę pozakonkursową o Leonardzie Cohenie. Przedstawiciel Stowarzyszenia im. Ireneusz Ślipka na rzecz dialogu polsko – żydowskiego w Warcie wręczył jej nagrodę specjalną. 

Na zakończenie nasi uczniowie przy akompaniamencie muzyków działających przy Warckim Centrum Kultury przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Przy szabasowych świecach”.

Uczniowie biorący udział w projekcie skierowali zaproszenie na Galę i na wycieczkę „Śladami Żydów w Warcie” (organizowaną w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Szkoła Dialogu”), która była kolejnym punktem programu tego dnia, do władz miejskich, do radnych, do dyrektorów wszystkich instytucji w mieście. Wysłali także zaproszenie do pani Anny Azari – Ambasador Izraela w Polsce.

Ku naszej ogromnej radości Pani Ambasador odpowiedziała listem na zaproszenie. Poniżej jego treść:

 

Koordynator projektu – mgr Beata Łuczak

Materiały:

Zapraszamy do galerii zdjęć - Projekt edukacyjny „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami”

Prace konkursowe:

Film "Śladami Żydów w Warcie"

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/2709/

Treść pisma od ZNP Oddział w Warcie

Podaję do wiadomości Rodziców treść pisma, które otrzymaliśmy dnia 01 kwietnia 2019 r. od ZNP Oddział w Warcie:

Sz. Państwo Dyrektorzy

Zarząd Oddziału ZNP w Warcie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom lub opiekunom uczniów informacji, że od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania w Państwa placówce odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły, a w związku z tym zajęcia dydaktyczno – wychowawcze przewidziane  w tym okresie nie odbędą się.

za Zarząd Oddziału ZNP w Warcie
/-/   Dorota Góral
Prezes Oddziału

 

W strajku nie bierze udziału 12 nauczycieli, więc szkoła jest w stanie zapewnić opiekę świetlicową dla 325 uczniów. Dlatego prosimy o zapewnienie opieki dzieciom podczas strajku w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. W szczególnych przypadkach opieka świetlicowa będzie sprawowana po mszach rekolekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 5.

Rekolekcje rozpoczynamy w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. mszą o godz. 9.00. Uczniowie zostaną dowiezieni do kościoła św. Mikołaja i po mszy odwiezieni do domów.

W przypadku, gdy strajk się nie odbędzie, po mszach rekolekcyjnych dzieci z wychowawcami wracają do szkoły na lekcje. Nie będzie w tych dniach obiadu.

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. i 15-17 kwietnia 2019 r. odbywają się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. W tych dniach nie ma możliwości sprawowania opieki nad dziećmi. (Nauczyciele są członkami komisji egzaminacyjnych).

W dniach 18-23 kwietnia 2019 r. mamy zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 przerwę świąteczną. Spotykamy się po świętach w środę dnia 24 kwietnia 2019 r. W przypadku, gdy strajk się przedłuży, proszę o uważne śledzenie wiadomości w dzienniku LIBRUS.

Dziękuję za wyrozumiałość
Dyrektor szkoły
Hubert Kamola

 

Spotkania z rodzicami

Terminy najbliższych spotkań z rodzicami:

  • 03.04.2019 dla rodziców uczniów klas I - III  (ul. Koźmińska 11)
  • 04.04.20129 dla rodziców uczniów klas IV - VIII oraz oddziały gimnazjalne (ul. Świętojańska 5)

UWAGA rodzice uczniów klas VIII oraz Oddziałów Gimnazjalnych!!!
W dniu 04.04.2019 o godzinie 16:00 odbędzie się dodatkowe spotkanie z Dyrektorem Szkoły dotyczące egzaminów! Obecność rodziców obowiązkowa!