Przedszkole - strona www

Biblioteka szkolna

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY

UWAGA KONKURS!!!

BIBLIOTEKA SZKOLNA RAZEM Z NAUCZYCIELEM PLASTYKI OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY 

W ZWIĄZKU Z ROKIEM MONIUSZKOWSKIM WYKONAJ ILUSTRACJĘ DO DOWOLNEJ PIEŚNI, OPERETKI LUB OPERY STANISŁAWA MONIUSZKI

Prace formatu A4 lub większe, wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 25 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.10.2019. Przewidziane dyplomy i nagrody na koniec semestru.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

BIBLIOTEKA SZKOLNA OTRZYMAŁA ZBIORY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ Z MAŁKOWA. SĄ TO PRZEWAŻNIE KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH – LITERATURA PIĘKNA. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ POZWALA KORZYSTAĆ RODZICOM Z JEJ ZBIORÓW.

ZAPRASZAM OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 – 14.00.

Nauczyciel bibliotekarz

Europejski Dzień Języków

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili, co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych. W ciągle globalizującym się społeczeństwie umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse – szanse na pracę, szansę na naukę, szanse na lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

Wielojęzyczność w Europie

W Europie mówi się ponad 200 językami, 24 z nich są to języki urzędowe Unii Europejskiej. Znajomość kilku języków otwiera drzwi i umożliwia mobilność. 

Języki są potrzebne każdemu i nikt nie jest ani za młody, ani za stary na to, żeby się nauczyć jakiegoś języka obcego i użyć go dla rozwoju możliwości, które się dzięki temu pojawiają.

ZAPRASZAMY DO KONKURSU: 

26 WRZEŚNIA – EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

MINIKONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO  SKŁADA SIĘ Z III CZĘŚCI:

I /UCZNIU, MASZ PODANE TYTUŁY 10 ZNANYCH KSIĄŻEK W ORYGINALE, TWOIM ZADANIEM BĘDZIE PODANIE POLSKIEGO TYTUŁU, JĘZYKA ORYGINAŁU i NAZWISKA AUTORA. KTO NAJSZYBCIEJ I PRAWIDŁOWO PODA ROZWIĄZANIA (do 30 września) OTRZYMA NAGRODĘ I DOBRĄ OCENĘ /cząstkową/ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. ODPOWIEDZI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ LUB DO NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

1.„Winnie the Pooh”
2.„Le avventure di Pinocchio”
3.„Le Petit Prince”
4.„A Pal ucai Fiuk”
5.„Die unendliche Geschichte”
6.“The Lion, the Witch and the Wardrobe”
7.“Alla vi barn i Bullerbyn”
8.“Der Wolf und die sieben jungen Geislein”
9.“Le Petit Nicolas”
10.“Den lille med svovlstikkerne”

II / Określ w jakim języku napisane jest - "dzień dobry" . 

1 /Bonjour .
2/ Good afternoon.
3 /Guten tag.
4/ Buenos Dias.
5 / Bongiorno.
6 / Zdrastwujtie.
7 /Dobry Den.
8 / Bom Dia.
9 / jó reggelt .

III / Istnieją tzw. magiczne słowa. Są to: proszę, przepraszam, dziękuję, Te „Trzy Magiczne Słowa” torują często drogę do ludzkich uczuć, przyjaźni i sympatii. Sprawdźmy waszą znajomość słowa „dziękuję” w innych językach. 

Jak mówimy dziękuję po: francusku, po włosku, bułgarsku, chorwacku, w języku czeskim, rosyjskim, duńskim, po portugalsku i węgiersku.

Nauczyciel bibliotekarz

ZARZĄDZENIE NR 1/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcie

Zarządzenie nr 1 z dnia 18 września 2019 roku w związku: z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Zarządzam, co następuje: Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 będą:

  • 31 października 2019 r. (czwartek przed Świętem Wszystkich Świętych);
  • 2 - 3 stycznia 2020 r. (czwartek i piątek po Nowym Roku);
  • 21 - 23 kwietnia 2020 r. (trzy dni - egzamin ósmoklasisty);
  • 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek po Święcie Szkoły – Dzień Dziecka).
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele).

Ankiety - bezpieczeństwo w szkole

Prosimy  o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety.  Jej wyniki pozwolą poznać Państwa zdanie na temat bezpieczeństwa, atmosfery i możliwości rozwoju zainteresowań w szkole oraz doskonalić nasze działania: