Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Zmiany w Statucie Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcie informuje, że uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2019 r. wnosi zmiany do Statutu Szkoły, które zawarte są w załączniku nr 1 do tej uchwały.

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/2709/