Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Rekrutacja 2020

Uprzejmie informuję, iż wszystkie dzieci zgłoszone do rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie zostały przyjęte do naszej szkoły na rok szkolny 2020/21. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowych klas pierwszych odbędzie się w ostatnim tygodniu kończącym obecny rok szkolny. O terminie i godzinie spotkania zostaną Państwo poinformowani!

 

Dyrektor - Hubert Kamola


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie  ogłasza nabór dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

• od dnia 17 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły będzie można pobierać dokumenty. Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy wypełnić kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu) lub wniosek dla dzieci spoza rejonu szkoły. Dokumenty należy składać do dnia 28 lutego 2020 r.

• do klas I zapisujemy dzieci urodzone w roku 2013 r. 

• w skład obwodu szkoły wchodzą miejscowości: Warta, Proboszczowice, Grzybki, Duszniki, Tomisławice, Mikołajewice.

• rodzice dzieci zameldowanych w rejonie Szkoły Podstawowej w Warcie, którzy wybrali dla swojego dziecka inną szkołę, proszeni są o zgłoszenie tej informacji w szkole obwodowej.

• terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Warcie przedstawia szczegółowa Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Warty z dnia 29 stycznia 2020 r.

Do pobrania: