BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Lista rekrutacyjna programu Erasmus+ (po odwołaniach)

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do programu (po uwzględnieniu odwołań).

Nazwisko i imię

Zakwalifikowany

Czy uczestniczył w programie POWER?

Woźniak Faustyna

tak

nie

Dorabiała Wioletta

tak

nie

Szczepański Jakub

tak

nie

Sałata Emma

tak

nie

Astemberg Iga

tak

nie

Astemberg Olga

tak

nie

Bednarek Marika

tak

nie

Chojecka Marika

tak

nie

Jagieła Amelia

tak

nie

Gmiąt Hubert

tak

nie

Nowak Zuzanna

tak

nie

Kamola Jakub

tak

nie

Paurowicz Wiktoria

tak

nie

Andrzejczak Amelia

tak

nie

Lewandowski Rafał

tak

nie

Marczak Emilia

tak

nie

Marciniak Hanna

tak

nie

Frątczak Mateusz

tak

nie

Chotomski Jakub

tak

nie

Marciniak Inga

tak

nie

Klimczak Jakub

tak

nie

Chycińska Sylwia

tak

nie

Porada Michalina

tak

nie

Kossak Hanna

tak

nie

Wójcik Gabriela

tak

nie

Jasiak Klaudia

nie

nie

Mikołajczyk Aleksandra

nie

nie

Woźniak Wiktoria

nie

nie

Gmiąt Norbert

nie

nie

Grzelak Maja

nie

nie

Walkowski Bartosz

nie

nie

Szczęsny Aleksander

nie

nie

Melka Patrycja

nie

nie

Ejchman Lena

nie

nie

Melka Małgorzata

nie

nie

Chrzęściewski Oskar

nie

nie

Sobczak Agata

nie

nie

Baranowski Błażej

nie

nie

Chabir Patryk

nie

nie

Kwapisz Lena

nie

nie

Kozłowska Natasza

nie

nie

Oleszczyk Mateusz

nie

nie

Sobieraj Kacper

nie

nie

Walczak Blanka

nie

nie

Kalwaciński Błażej

nie

nie

Szymczak Bartłomiej

nie

nie

Cegiełka Jan

nie

nie

Śmichura Sebastian

nie

nie

Woźniak Gabriel

nie

nie

Czarnecka Roksana

nie

nie

Sobczyk Gabriela

nie

nie

Krół Jakub

nie

nie

Hofman Kornelia

nie

tak

Maćczak Kacper

nie

tak

Woźniak Antonii

nie

tak

Adamiak Julia

nie

tak

Pietrzak Emilia

nie

tak

Marciniak Oliwia

nie

tak

Dzieran Janisława

nie

tak

Kubik Małgorzata

nie

tak

Dobroń Filip

nie

tak

Chruściel Paulina

nie

tak

Rekrutacja

REKRUTACJA!

na wyjazd do Grecji w ramach projektu 

„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.” 

nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015790

współfinansowanego przez Unię Europejską

Zapraszamy do rekrutacji do projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.” uczniów i uczennice Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna.

Mobilność edukacyjna planowana jest na wrzesień 2022 r., miejscem odbycia jej jest Grecja. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w naborze!

Ponadnarodowa mobilność uczniów

W ramach projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.” planowany jest 14-dniowy wyjazd 25 uczniów z klas V-VIII.

Rolę instytucji przyjmującej pełni Karavana Private School z siedzibą w Larisie w Grecji. Tam odbędzie się  innowacyjny program edukacyjny. Tematyka mobilności obejmuje zagadnienia związane z potencjałem turystycznym regionów. Uczestnicy w trakcie mobilności zostaną podzieleni międzynarodowe zespoły robocze. Ich zadaniem będzie stworzenie strony internetowej w postaci bloga podróżniczego. Uczniowie skupią się na tworzeniu treści i przygotowywaniu zdjęć, za wdrażanie ich na stronę www będą odpowiedzialni opiekunowie. Każdy z zespołów opracuje merytorycznie, graficznie i technicznie 3 wpisy i opublikuje je na blogu. W sumie na blogu pojawi się 18 wpisów. Przygotowane i opublikowane przez uczniów obu szkół będą dotyczyły kolejno turystyki regionalnej Tesalii i województwa łódzkiego. Zajęcia prowadzone będą w międzynarodowych grupach polsko-greckich, w języku angielskim, co podniesie kompetencje językowe.

Program projektu obejmuje też rozwój kompetencji kulturowych w postaci wycieczek i atrakcji, dzięki którym uczestnicy poznają historię, sztukę i kulturę Grecji. 

UWAGA!

Zajęcia w ramach mobilności planowane są na dni 12-23.09.2022 r. (+2 dni transport)

Cele projektu:

 • Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności 25 uczniów, w tym w zakresie podstawy programowej w ramach przedmiotów: język angielski, biologia, geografia, historia, informatyka
 • Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową.
 • Poszerzenie wiedzy, kompetencji i poziomu umiejętności poprzez udział w mobilności 5 członków kadry pedagogicznej i zarządzającej
 • Wypracowanie rezultatów projektu o wysokiej jakości i wartości merytorycznej, upowszechnianie w postaci otwartych zasobów dające możliwość zapewniające dotarcia do każdej grupy odbiorców.
 • Uświadomienie uczniom oraz kadrze wagi i korzyści płynących z możliwości działania w ramach programu Erasmus + oraz jego priorytetów.

Zakres wsparcia w projekcie

Udział w projekcie jest dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie koszty zostaną pokryte ze środków finansowych Unii Europejskiej. 

Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in.:

 • realizacja kursu przygotowawczego do mobilności, 
 • transport na trasie Polska-Grecja-Polska, a także w miejscu odbywania mobilności, 
 • realizacja programu mobilności, 
 • udział w programie kulturowym, 
 • wyżywienie, 
 • zakwaterowanie, 
 • niezbędne ubezpieczenia. 

Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Prosimy o zwrócenie uwagi, że udział w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, tak by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania młodzież będzie miała m.in. zajęcia pedagogiczne, organizacyjne, kulturowe, językowe, merytoryczne.

Ważne informacje!

Do rekrutacji zapraszamy wszystkich uczniów obecnych klas klas V-VII (od września będą to klasy VI-VIII), z których wyłonimy 25 osób + 4 rezerwowe na podstawie kryteriów rekrutacyjnych, podanych w Regulaminie Rekrutacji. 

Rekrutacja do projektu rusza w dniu 09.05.2022 roku o godzinie 8:00 oraz kończy się 13.05.2022 roku o godzinie 12:00. 

Aby wziąć udział w naborze, należy w sposób poprawny uzupełnić załączoną do artykułu Kartę Zgłoszenia oraz złożyć ją w Sekretariacie Szkoły. 

Za poprawny przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentacji, w tym zwłaszcza Regulaminem oraz Programem mobilności. 

Życzymy powodzenia!

 

Informacje o projekcie

Projekt: Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.

Nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015790

Lider projektu: Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Polska

Partner projektu: Karavana Private School w Larisie - Grecja

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie otrzymała finansowanie na realizację projektu edukacyjnego, pt. „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.” nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015790 - inicjatywy współfinansowanej przez Unię Europejską na kwotę 43 720,00 EURO.

W ramach projektu zaplanowane są dwa działania:

1.Grupowa mobilność uczniów

2.Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu przeprowadzone zostaną działania informacyjne, promocyjne i upowszechniające. Uczestnicy zostaną zrekrutowani na podstawie przygotowanego wcześniej Regulaminu Rekrutacji. Rekrutacja uczniów – w tracie której zostanie wybranych 25 uczestników – zostanie przeprowadzona przez, powołaną przez Dyrektora Szkoły, Komisję Rekrutacyjną. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie odpowiednich kandydatów, w oparciu o stworzony Regulamin Rekrutacji. Nabór do projektu zostanie poprzedzony kampanią informacyjną prowadzoną w sposób ogólnodostępny. W procesie rekrutacji, dużą grupą docelową będą osoby narażone na wykluczenie społeczne, które Szkoła będzie aktywizować w celu przeciwdziałania czynnikom wykluczającym.

Każde z działań poprzedzone jest przygotowaniem uczestników: zajęcia pedagogiczne, organizacyjne, kulturowe, językowe, merytoryczne.

Wyjazd dla uczestników jest nieodpłatny. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

1. Grupowa mobilność uczniów

Projekt zakłada uczestnictwo w mobilności wyłonionych w procesie rekrutacji:

 • 25 uczniów z klas V-VIII po stronie polskiej + 3 nauczycieli po stronie polskiej
 • 10 uczniów w podobnym wieku po stronie greckiej + 3 nauczycieli po stronie greckiej

Tematyka mobilności obejmuje zagadnienia związane z potencjałem turystycznym regionów. Uczestnicy w trakcie mobilności zostaną podzieleni międzynarodowe zespoły robocze. Ich zadaniem będzie stworzenie strony internetowej w postaci bloga podróżniczego. Uczniowie skupią się na tworzeniu treści i przygotowywaniu zdjęć, za wdrażanie ich na stronę www będą odpowiedzialni opiekunowie. Każdy z zespołów opracuje merytorycznie, graficznie i technicznie 3 wpisy i opublikuje je na blogu. W sumie na blogu pojawi się 18 wpisów. Przygotowane i opublikowane przez uczniów obu szkół będą dotyczyły kolejno turystyki regionalnej Tesalii i województwa łódzkiego. 14 dni zajęć. Wszystko realizowane będzie metodą projektową opartej o interdyscyplinarny program edukacyjny, zachęcający do aktywności i oferujący uczniom dużą swobodę działań i sposobność do działań twórczych.

Cele projektu:

 • Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności 25 uczniów, w tym w zakresie podstawy programowej w ramach przedmiotów: język angielski, biologia, geografia, historia, informatyka
 • Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową.
 • Poszerzenie wiedzy, kompetencji i poziomu umiejętności poprzez udział w mobilności 5 członków kadry pedagogicznej i zarządzającej
 • Wypracowanie rezultatów projektu o wysokiej jakości i wartości merytorycznej, upowszechnianie w postaci otwartych zasobów dające możliwość zapewniające dotarcia do każdej grupy odbiorców.
 • Uświadomienie uczniom oraz kadrze wagi i korzyści płynących z możliwości działania w ramach programu Erasmus + oraz jego priorytetów.

Korzyści projektu:

 • Zwiększenie świadomości obywatelskiej, zrozumienia, poszanowania i tolerancji dla odmiennych kultur i obyczajów. 
 • Wzmocnienie umiejętności w praktycznym zastosowaniu języka, przełamaniu barier w mówieniu i swobodnej rozmowie. 
 • Mocny, realny i mierzalny wzrost kompetencji kluczowych. 
 • Kształtowanie ciekawości świata, poszerzenie horyzontów i myślenia perspektywicznego. 
 • Wzrost szans i pozytywny wpływ na uczniów narażonych na wykluczenie społeczne. Zwiększenie motywacji do nauki, dalszego uczestnictwa w kształceniu podstawowym, po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności. 
 • Podniesienie wyników w nauce uczestników projektu dzięki nabyciu nowych umiejętności, w tym cyfrowych. 
 • Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie. 
 • Pozytywny wpływ na zachowania uczniów, ograniczenie kłopotów wychowawczych. 
 • Zwiększenie wiedzy na temat Erasmus + i jego priorytetów, możliwości wykorzystania jego oferty w dalszej edukacji.

2. Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Udział w 9-dniowym kursie zorganizowanym dla kadry pedagogicznej pozwoli poszerzyć wiedzę i umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych używanych w procesie kształcenia oraz promowania i upowszechniania projektów i ich rezultatów, w tym z wykorzystaniem europejskich platform Etwinning, EPALE itd. oraz wykorzystywania zasobów, wiedzy i pomysłów zgromadzonych na platformach do procesu kształcenia, poszukiwania partnerów czy inspiracji do realizacji nowych inicjatyw. Instytucja partnerska korzysta z takich rozwiązań wspierając proces edukacji wykorzystując m.in. platformy e-learningowe, aplikację internetowe. Zastosowanie i funkcjonowanie takich narzędzi będzie tematem przewodnim kursu dla nauczycieli w Grecji, a celem będzie pogłębienie wiedzy w zakresie promowania swojej działalności i upowszechniania rezultatów realizowanych projektów oraz pozyskiwania partnerów właśnie za pomocą tych narzędzi.

Udział w kursie pozwoli 2 członkom kadry pedagogicznej poszerzyć wiedzę, umiejętności wykorzystania i znajomość narzędzi informatycznych z wykorzystaniem materiałów i wiedzy dostępnej w Internecie, nowych metod dydaktycznych, interaktywnych form kształcenia w tym otwartych zasobów edukacyjnych. Kurs zostanie przeprowadzony zostanie w Grecji w formie wykładów, warsztatów, spotkań z przedstawicielami instytucji edukacyjnych i lokalnych władz oraz zajęć praktycznych, wizyt studyjnych.

Korzyści kursu:

Zwiększenie kompetencji kadry w zakresie wdrażania i wykorzystywania interaktywnych narzędzi, wspierających proces edukacji i ewaluacji, w tym:

 • Nowe umiejętności językowe, obejmujące słownictwo branżowe
 • Darmowe programy (Canva, Quizlet), by urozmaicić i uatrakcyjnić materiały dydaktyczne, uporządkować wiedzę i dzielenie się nią z członkami rady pedagogicznej i uczniami
 • Platforma e-learningowa na potrzeby organizacji oraz usprawnienia procesu oceny postępów edukacyjnych, tworzenia zasobów wiedzy
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu skutecznego i efektywnego promowania i upowszechniania rezultatów  projektów edukacyjnych i działań szkoły na polu międzynarodowym
 • Podnoszenie potencjału w zakresie pozyskiwania i współpracy z partnerami zagranicznymi
 • Podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, osobistych i społecznych dzięki możliwości osobistego kontaktu ze środowiskiem międzynarodowym, wymianie doświadczeń z kadrą szkoły przyjmującej.