BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Lista osób (po odwołaniach) zakwalifikowanych na wyjazd do Grecji w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122931 finansowanego przez Unię Europejską w ramach akredytacji programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna

Lp.

Nazwisko

Imię

Zakwalifikowany

Czy uczestniczył w projekcie zagranicznym

1

Wazner

Patrycja

tak

nie

2

Pawłowski

Dominik

tak

nie

3

Kwapisz

Lena

tak

nie

4

Kotala

Jakub

tak

nie

5

Dorabiała

Samuel

tak

nie

6

Olejnik

Zuzanna

tak

nie

7

Walczak

Blanka

tak

nie

8

Szczęsny

Aleksander

tak

nie

9

Woźniak

Wiktoria

tak

nie

10

Gabryś

Antonina

tak

nie

11

Oleszczyk

Mateusz

tak

nie

12

Stasiak

Ernest

tak

nie

13

Zimoch

Stanisław

tak

nie

14

Olejnik

Igor

tak

nie

15

Cybulski

Krystian

tak

nie

16

Kopytek

Wojciech

tak

nie

17

Pawlicki

Kacper

tak

nie

18

Grzelak

Maja

tak

nie

19

Dębicki

Marcel

tak

nie

20

Miłosz

Solarek

tak

nie

21

Wojciechowski

Igor

tak

nie

22

Osmelak

Maja

tak

nie

23

Ejchman

Lena

tak

nie

24

Ksawery

Król

tak

nie

25

Atamaniuk

Wiktoria

tak

nie

26

Kalwaciński

Błażej

tak

nie

27

Maćczak

Kacper

tak

tak

28

Bednarek

Marika

tak

tak

29

Nowak

Zuzanna

tak

tak

30

Chojecka

Marika

tak

tak

31

Szczepański

Jakub

tak

tak

32

Frontczak

Mateusz

tak

tak

33

Kamola

Jakub

tak

tak

34

Astemberg

Olga

tak

tak

35

Astemberg

Iga

tak

tak

36

Marciniak

Hanna

tak

tak

37

Sylwia

Chycińska

nie

tak

38

Sałata

Emma

nie

tak

39

Andrzejczak

Amelia

nie

tak

40

Paurowicz

Wiktoria

nie

tak

41

Dorabiała

Wioletta

nie

tak

42

Marczak

Emilia

nie

tak

43

Porada

Michalina

nie

tak

44

Walkowski

Bartosz

nie

tak

45

Woźniak

Faustyna

nie

tak

46

Mikołajczyk

Aleksandra

nie

tak

47

Klimczak

Jakub

nie

tak

48

Kossak

Hanna

nie

tak

49

Jagieła

Amelia

nie

tak

Wstępna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd do Grecji w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122931 finansowanego przez Unię Europejską w ramach akredytacji programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna

Lp.

Nazwisko

Imię

Zakwalifikowany

Czy uczestniczył w projekcie zagranicznym

1

Wazner

Patrycja

tak

nie

2

Pawłowski

Dominik

tak

nie

3

Kwapisz

Lena

tak

nie

4

Kotala

Jakub

tak

nie

5

Dorabiała

Samuel

tak

nie

6

Olejnik

Zuzanna

tak

nie

7

Walczak

Blanka

tak

nie

8

Szczęsny

Aleksander

tak

nie

9

Woźniak

Wiktoria

tak

nie

10

Gabryś

Antonina

tak

nie

11

Oleszczyk

Mateusz

tak

nie

12

Stasiak

Ernest

tak

nie

13

Zimoch

Stanisław

tak

nie

14

Olejnik

Igor

tak

nie

15

Cybulski

Krystian

tak

nie

16

Kopytek

Wojciech

tak

nie

17

Pawlicki

Kacper

tak

nie

18

Grzelak

Maja

tak

nie

19

Dębicki

Marcel

tak

nie

20

Miłosz

Solarek

tak

nie

21

Wojciechowski

Igor

tak

nie

22

Osmelak

Maja

tak

nie

23

Ejchman

Lena

tak

nie

24

Ksawery

Król

tak

nie

25

Atamaniuk

Wiktoria

tak

nie

26

Kalwaciński

Błażej

tak

nie

27

Maćczak

Kacper

tak

tak

28

Nowak

Zuzanna

tak

tak

29

Chojecka

Marika

tak

tak

30

Szczepański

Jakub

tak

tak

31

Frątczak

Mateusz

tak

tak

32

Kamola

Jakub

tak

tak

33

Astemberg

Olga

tak

tak

34

Astemberg

Iga

tak

tak

35

Marciniak

Hanna

tak

tak

36

Paurowicz

Wiktoria

tak

tak

37

Bednarek

Marika

nie

tak

38

Dorabiała

Wioletta

nie

tak

39

Andrzejczak

Amelia

nie

tak

40

Sałata

Emma

nie

tak

41

Sylwia

Chycińska

nie

tak

42

Marczak

Emilia

nie

tak

43

Porada

Michalina

nie

tak

44

Walkowski

Bartosz

nie

tak

45

Mikołajczyk

Aleksandra

nie

tak

46

Klimczak

Jakub

nie

tak

47

Woźniak

Faustyna

nie

tak

48

Jagieła

Amelia

nie

tak

49

Kossak

Hanna

nie

tak

Infomacje o projekcie

W ramach uzyskanej przez naszą szkołę Akredytacji, w ramach programu Erasmus+ w sektorze edukacja szkolna, ogłaszamy start nowego projektu edukacyjnego pod numerem 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122931. Tym razem, zagraniczna mobilność, będąca główną akcją projektu, skieruje się ku malowniczej Grecji.

Projekt stanowi wyjątkową okazję dla uczniów naszej szkoły, aby zaangażować się w przedsięwzięcie, które oferuje szerokie możliwości rozwoju. Uczniowie do uczestnictwa w projekcie zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji – o terminach będziemy informować.

Dzięki pozyskanym funduszom z Unii Europejskiej, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i wiedzy uczniów, promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Uczestnicy projektu będą doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, językowe, wielojęzyczności, osobiste, społeczne, uczenia się i kulturowe. Ponadto celem jest wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia, poprzez m.in promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym, a także upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności.

Zagraniczna mobilność zaplanowana w dniach od 03.06 do 15.06.2024 roku, obejmie 9 dni intensywnych zajęć merytorycznych, 2 dni realizacji programu kulturowego i 2 dni podróży. Współpracując z grecką szkołą w Katerini, nasi uczniowie wezmą udział w zajęciach ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami. Program, realizowany w języku angielskim, będzie składał się z m.in. z lekcji teoretycznych, warsztatów, spotkań oraz zajęć terenowych. W weekend oraz w czasie wolnym po zajęciach realizowany będzie program kulturowo-edukacyjny, którego celem jest przybliżenie uczniom greckiej kultury, historii i tradycji. 

Informacje dotyczące procesu rekrutacji ukażą się wkrótce, dlatego zachęcamy do śledzenia naszych aktualności i przygotowania się do udziału w tym ekscytującym międzynarodowym projekcie.