BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Skład rady rodziców

Skład rady rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  • przewodnicząca Anna Szczęsna
  • zastępca Kamila Musiał
  • sekretarz Anna Witczak

Składka w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 60 zł od rodziny


Do pobrania

Numer konta 79927000060000055020000001


Finanse za  rok 2019/2020

Dochody 14102,55 (w tym saldo z poprzedniego roku, wpłaty na Radę Rodziców oraz utarg z jarmarku bożonarodzeniowego)

Wydatki 7358,25 (w tym pasowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, Imieniny p.Dyrektora, Mikołajki, jarmark bożonarodzeniowy, odczynniki chemiczne do pracowni, Choinka, nagrody dla uczniów na koniec roku, kwiaty, )

 

 Stan konta z początkiem roku szkolnego 2020/2021 -  6744,30 zł


 Finanse za  rok 2020/21

Na koncie Rady Rodziców jest 1258,59 zł. Dochody wyniosły w sumie 9979,30, natomiast wydatki 8847,79 (Dzień Nauczyciela, pasowanie klasa pierwszych, imieniny p. Dyrektora, krzesła dla uczniów, Dzień Dziecka, Nagrody dla uczniów, kwiaty na zakończenie).

Dodatkowo zakupiona została bieżnia dla uczniów (koszt 5500 zł).
Uczniowie w dniu 6 grudnia otrzymali słodycze od Mikołaja (koszt 180 zł)

Obecnie na koncie Rady Rodziców jest 2284 zl