Skład rady rodziców

Skład rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  • przewodnicząca Anna Szczęsna
  • zastępca Daniel Joachimiak
  • sekretarz Krzysztof Kossak

Składka wynosi 60 zł od rodziny


Do pobrania

Numer konta 79927000060000055020000001

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 zł. Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto lub w sekretariacie na ulicy Koźmińskiej lub Świętojańskiej. 


Finanse za  rok 2019/2020

Dochody 14102,55 (w tym saldo z poprzedniego roku, wpłaty na Radę Rodziców oraz utarg z jarmarku bożonarodzeniowego)

Wydatki 7358,25 (w tym pasowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, Imieniny p.Dyrektora, Mikołajki, jarmark bożonarodzeniowy, odczynniki chemiczne do pracowni, Choinka, nagrody dla uczniów na koniec roku, kwiaty, )

 

 Stan konta z początkiem roku szkolnego 2020/2021 -  6744,30 zł


 

Finanse za  rok 2020/21

Na koncie Rady Rodziców jest 1258,59 zł. Dochody wyniosły w sumie 9979,30, natomiast wydatki 8847,79 (Dzień Nauczyciela, pasowanie klasa pierwszych, imieniny p. Dyrektora, krzesła dla uczniów, Dzień Dziecka, Nagrody dla uczniów, kwiaty na zakończenie).