Dla ucznia

APLIKACJE DLA UCZNIA

MICROSOFT TEAMS

  • Teams - aplikacja klasyczna na komputer

Program Scratch

Wersja 3.0

Pomoce dydaktyczne Scratch

(Logomocja - program intstalacyjny)


Grafika wektorowa i rastrowa


Tworzenie stron internetowych


BAZY DANYCH


KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ


KARTA ROWEROWA