Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu do Grecji! (po odwołaniach)

„Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my” – lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu!

Adamiak

Julia

Woźniak

Antoni

Wiśniewski

Nikodem

Dzieran

Janisława

Szymczak

Julia

Borczyk

Fabian

Mróz

Przemysław

Krupiński

Kacper

Szymczak

Krzysztof

Chuderska

Małgorzata

Ciupa

Maria

Szurdyga

Igor

Błaszczyk

Natalia

Dalecka

Aleksandra

Chruściel

Paulina

Wojtysiak

Mikołaj

Rajkiewicz

Aleks

Bednarek

Marika

Bednarek

Paulina

Legucki

Stanisław

Kubik

Małgorzata

Kossak

Aleksandra

Polowczyk

Gabriela

Sowała

Weronika

Marciniak

Oliwia

Wróblewska

Amelia

Danielewski

Szymon

Hofman

Kornelia

Dobroń

Filip

Kaźmierczak

Tymon

Szeląg

Marcin

Lubecka

Katarzyna

Pietrzak

Emilia

Cybulska

Wiktoria

Witczak

Filip

Zimoch

Igor

* Kolor żółty – lista rezerwowa