BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE:

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE:

 

Miło nam poinformować,
że Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie przystąpiła do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych,
którego celem jest
sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu wśród uczniów umiejętności manualnych
i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, jak również pracy zespołowej.

W ramach programu nasza placówka otrzymała od państwa wsparcie finansowe
w wysokości 97000 zł
na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego szkoła zakupiła:
drukarkę 3D, stację lutowniczą, Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz,
zestaw okularów Class V8 Premium,
sprzęt do fotografowania, nagrywania i nagłaśniania.


Zakupiony nowoczesny sprzęt wzbogacił wyposażenie techniczne placówki potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i praktycznych
naszych wychowanków. Zajęcia z wykorzystaniem ww. sprzętu będą atrakcyjne,
 pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki
i innych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
lecz także w ramach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

 

film o Laboratoriach Przyszłości: https://youtu.be/bY7JTuDc6D0