BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/24

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 będą:

  • 2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek po Wszystkich Świętych);
  • 2 maja 2024 r. (czwartek po Święcie Pracy);
  • 14 – 16 maja 2024 r. (trzy dni - egzamin ósmoklasisty);
  • 31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele).