BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

REGULAMIN XI REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Z polską poezją przez wieki”

REGULAMIN XI REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Z polską poezją przez wieki”

CELE KONKURSU:

 • Zainteresowanie uczniów poezją.
 • Upowszechnianie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi.
 • Rozwijanie zainteresowań twórczością polskich poetów.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.Promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Nawiązanie współpracy między placówkami.

ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa  im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego Warcie

OPIEKA MERYTORYCZNA: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu

TERMIN KONKURSU:  10.03.2023, godzina 900

MIEJSCE KONKURSU:  Warckie Centrum Kultury ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta

Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać w terminie do 06.03.2023 r. na adres:

Szkoła Podstawowa  im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego Warcie
ul. Świętojańska 5, 98-290 Warta lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule proszę wpisać „Zgłoszenie na XI REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI”.

Zgłoszenia nie będą przyjmowane telefonicznie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia;
 • tytuły i autorów wierszy zaplanowanych do recytacji;
 • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna;
 • nazwę, adres i telefon placówki; pieczątkę i podpis dyrektora;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43 825 98 77 lub 571 948 763
od osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg konkursu: mgr Beaty  Łuczak, mgr Julii Rządkowskiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Uczestników mogą zgłaszać szkoły i inne placówki oświatowe (np. domy kultury) z powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego.
 • Każdą placówkę (szkołę, dom kultury, itp.) może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników.
 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa wiersze o tematyce związanej z motywem przewodnim konkursu, czyli polskiego poety 
 • Organizatorzy proszą, by w doborze repertuaru pominąć utwory popularne, powszechnie uznane za kanon literatury. Doceniany będzie wybór zarówno autorów, jak i wierszy  mniej znanych, ale interesujących, wartych upowszechnienia, dających rozmaite możliwości recytatorskie.
 • Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII.
 • W przypadku osób nagrodzonych w latach ubiegłych niedopuszczalne jest prezentowanie tych samych utworów.
 • Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Część I – Wszyscy uczestnicy recytują jeden wiersz. Po prezentacji jury wyłoni uczestników, którzy wezmą udział w II części konkursu (ścisły finał).
 • Przerwa: poczęstunek.
 • Część II – ścisły finał – Prezentacja drugiego utworu..
 • Obrady jury – wyłonienie laureatów konkursu.
 • Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyplomów.

JURY:
1. Komisję konkursową powołuje organizator.

2. W skład komisji wchodzą :

 • Ilona Lewandowska – polonistka, konsultant Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
 • Wiktor Baranowski – dyrektor Warckiego Centrum Kultury,
 • Olgierd Neyman– polonista, konsultant Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

KRYTERIA OCENY :

Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • interpretację utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • kulturę słowa.                                                                    

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa w Warcie przy współpracy CRE Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Warckiego Centrum Kultury

DO POBRANIA: