Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Skład rady rodziców

  • przewodnicząca Anna Szczęsna
  • zastępca Emilia Krupińska
  • sekretarz Krzysztof Kossak

Finanse za  rok 2019/2020

Dochody 14102,55 (w tym saldo z poprzedniego roku, wpłaty na Radę Rodziców oraz utarg z jarmarku bożonarodzeniowego)

Wydatki 7358,25 (w tym pasowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, Imieniny p.Dyrektora, Mikołajki, jarmark bożonarodzeniowy, odczynniki chemiczne do pracowni, Choinka, nagrody dla uczniów na koniec roku, kwiaty, )

 Stan konta z początkiem roku szkolnego 2020/2021 -  6744,30 zł


Do pobrania

Numer konta 79927000060000055020000001

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 zł. Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto lub w sekretariacie na ulicy Koźmińskiej lub Świętojańskiej. 

 


Finanse za  rok 2020/21

23 listopada odbyło 2020 odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym jednogłośnie ustalono dofinansowanie zakupu krzesełek dla uczniów klas 1-3 w kwocie 5000 z. Wpłaty klas 1-3 w tym roku szkolnym wynoszą 1510 zł, natomiast wpłaty klas 4-8 495 zł. Rada Rodziców otrzymała prowizję z tyt. ubezpieczeń uczniów 1000 zł. Z poprzedniego roku szkolnego zostało 6744,30 zł. W sumie dało to kwotę 9749,30 zł. Wydatki poniesione w tym roku szkolnym wynoszą 635,69 zł (pasowanie, Dzień Nauczyciela oraz imieniny Pana Dyrektora). Po przekazaniu kwoty 5 tys. zł zostało na koncie 4113,61 zł