„Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

Zapraszamy na relację działań z międzynarodowej mobilności na naszym fanpage na FB pod adresem:
 „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

 

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Nominacja sukcesem naszych uczniów

17 marca w Warszawie odbyła się Gala, czyli uroczyste podsumowanie kolejnej edycji programu Szkoła Dialogu.. tym razem w formule online.

Szkoła Dialogu to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju. Nasza szkoła przystąpiła do programu w 2019 roku

Uczestnicy ubiegłorocznej Szkoły Dialogu dziś są już absolwentami naszej szkoły (uczęszczali do klas III oddziałów gimnazjalnych i klas VIII). Podczas realizacji  programu poznali nieznaną im historię Warty, odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców naszego miasta. Przeprowadzali wywiady z członkami swoich rodzin oraz rozmawiali z lokalnymi aktywistami.. a wszystko po to, by „zrekonstruować” obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w naszym miasteczku. W ramach swych działań opracowali trasę wycieczki po Warcie oraz folder  zatytułowany „Śladami Żydów w Warcie”, zawierający krótkie informacje o miejscach na trasie organizowanej wycieczki oraz historię tych miejsc. W działaniach projektowych byli wspierani przez członków Stowarzyszenia im. Ireneusz Ślipka na rzecz dialogu – polsko żydowskiego w Warcie.

Wcześniej wspomniana Gala to uhonorowanie uczestniczek i uczestników projektu, podziękowanie za ich pracę, a także okazja do ogłoszenia i nagrodzenia najlepszych projektów przygotowanych przez młodzież.  W tegorocznej Gali "uczestniczyła" także nasza szkoła. Uczestniczyła i odniosła sukces!! Zdobyliśmy nominację do nagrody w kategorii "Wpływ na społeczność lokalną". Co prawda głównej nagrody nie zdobyliśmy, ale sama nominacja jest dla nas wielkim sukcesem, skoro znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych uczestników pochodzących z siedemdziesięciu trzech szkół z całego kraju.

Zachęcam do obejrzenia Gali… Oto odsyłacz do strony internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=MCEU_lCHTiQ.

Zachęcam również do obejrzenia film, którego fragmenty wykorzystano podczas Gali. http://sp-warta.pl/index.php/z-zycia-szkoly/297-podsumowanie-projektu-edukacyjnego-ireneusz-slipek-most-miedzy-dwiema-kulturami

A oto Ci, o których mowa - uczniowie Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, uczestniczki i uczestnicy programu SZKOŁA DIALOGU realizowanego w roku szkolnym 2018/2019: Zuzanna Chojecka, Jakub Jarecki, Marta Leoniak, Marcelina Miler, Wiktoria Gorzuch, Aleksandra Cieślak, Jakub Stępień, Martyna Serafińska, Zuzanna Janczak, Szymon Krawczyk, Paulina Stępień, Sylwia Adamiak, Alicja Grześkowiak, Gabriela Woźniak, Zuzanna Banasiak, Alicja Zakrzewska.

BRAWO, brawo, brawo! Jestem z Was dumna!!! Praca z Wami była dla mnie ogromną przyjemnością.

W imieniu uczniów i własnym dziękuję wszystkim, którzy wspomagali nas w drodze do osiągnięcia celu: Panu Krystianowi Kroguleckiemu, Burmistrzowi Warty, Panu Piotrowi Trojanowskiemu i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Warcie, Panu Marcinowi Wojtysiakowi, kierownikowi Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie, Panu Hubertowi Kamoli, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Warcie oraz nauczycielom naszej szkoły.

Szczególne podziękowania składam członkom Stowarzyszenia im. Ireneusz Ślipka na rzecz dialogu – polsko żydowskiego w Warcie. Dodam, że Forum Dialogu uznało Stowarzyszenie oficjalnym partnerem Szkoły Podstawowej w Warcie podczas tegorocznych działań w ramach programu Szkoła Dialogu dla szkół kontynuujących uczestnictwo w programie.

opiekun projektu: Beata Łuczak

 

W Ziarnie wystąpi kolejny Faustyna Woźniak z klasy 3 b.

W najbliższą niedzielę (19 kwietnia 2020 r.) serdecznie zapraszamy do oglądania  programu „Ziarno” w TVP 1 o godzinie 9.00. Program będzie poświęcony Bożemu Miłosierdziu. W Ziarnie wystąpi kolejny raz nasza uczennica Faustyna Woźniak z klasy 3 b.

  

WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

UCZNIOWIE I RODZICE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z DARMOWEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ – zachęcam Małgorzata Wawrzyniak-Dorabiała

Czytaj więcej...

Nasza szkoła przystąpiła do Akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile.

Wspólnie uczcijmy 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zachęcam Was nie tylko do przypięcia wirtualnego żonkila, ale także do udziału w wirtualnych obchodach upamiętniających wydarzenia z 1943 r. 

Szczegóły w załączniku:

 

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świat Wielkiej Nocy życzę wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi dużo spokoju i miłości! Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam w tych trudnych chwilach i sprawi, żeby nasze życie znów było radosne! 

Wesołego Alleluja!
Dyrektor - Hubert Kamola

Wydłużony czas zdalnego nauczania. Egzamin ósmych klas.

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej czas nauczania na odległość (tzw. zdalne nauczanie) został wydłużony do 26 kwietnia 2020 roku. Tak więc po przerwie świątecznej, która kończy się 14 kwietnia 2020 roku pozostawiamy dzieci w domu i uczymy się zdalnie! Osoby, które mają kłopot ze sprzętem komputerowym proszone są o kontakt z dyrekcją!

Jednocześnie informuję, iż egzamin ósmoklasisty został przełożony na inny termin. O nowym terminie egzaminu zostaniemy poinformowaniu z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA!
Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i Ministra Zdrowia zakazuje się wychodzenia uczniom z domu. Osoby niepełnoletnie mogą wyjść tylko pod opieką rodziców

Dyrektor - Hubert Kamola

Przerwa świąteczna - Od czwartku 9 kwietnia do wtorku 14 kwietnia

W zawiązku z obowiązującą w szkołach przerwą świąteczną od 9 kwietna (czwartku) do 14 kwietnia (wtorku) zawieszone zostają lekcje organizowane zdalnie! 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcie

Informacja dotycząca rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Warcie

1.Sposób i tryb realizacji zadań

Kształcenie na odległość realizowane będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli (w szczególności tych rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej – zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl) 

w pierwszej kolejności za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia oraz emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

W przypadku klas I – III oprócz materiałów nauczyciele przekazywać będą rodzicom

i uczniom zwięzłe instrukcje dotyczące sposobu realizacji materiału przez dziecko. 

W klasach IV – VIII do komunikacji z uczniami nauczyciele będą mogli wykorzystywać również aplikację Zoom Meeting.

Rodzice będą mogli również uzgodnić z nauczycielem inny sposób przekazywania materiałów - za pomocą np. służbowej poczty mailowej nauczyciela, w rozmowie telefonicznej, SMS, zdjęcia jako załącznika oraz dostępnych komunikatorów.

Materiały będą przekazywane uczniom w dni powszednie do godziny 10.00. Oprócz materiałów uczniowie i/lub rodzice otrzymają informacje na temat tego, do kiedy i w jaki sposób wymagana będzie od uczniów informacja zwrotna dotycząca wykonanego zadania.

2.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach

W celu realizacji podstawy programowej treści programowe realizowane będą zgodnie z zaplanowanymi przez nauczyciela do tej pory teściami zamieszczonymi w rozkładach materiału/planach pracy z danego przedmiotu dla danej klasy.

Przy planowaniu tygodniowego zakresu treści do realizacji w poszczególnych klasach wzięto pod uwagę przede wszystkim równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia.

Ustalono tygodniowy rozkład treści dla poszczególnych oddziałów:

 Zmiana planu nauczania od 20.04.2020

klasy I - III

przedmiot

poniedziałek

edukacja wczesnoszkolna;

wtorek

edukacja wczesnoszkolna; język angielski;

środa

edukacja wczesnoszkolna;

czwartek

edukacja wczesnoszkolna; informatyka;

piątek

edukacja wczesnoszkolna, religia;

 

klasy IV

przedmiot

poniedziałek

język polski; matematyka;

wtorek

język angielski; informatyka; technika;

środa

przyroda; historia; wychowanie fizyczne;

czwartek

język polski; matematyka; muzyka/plastyka;

piątek

język angielski; religia;

 

klasy V

przedmiot

poniedziałek

język polski; geografia;

wtorek

język angielski; matematyka; technika;

środa

język polski; wychowanie fizyczne; biologia;

czwartek

język angielski; matematyka; muzyka/plastyka;

piątek

język polski; religia; historia; informatyka

 

klasy VI

przedmiot

poniedziałek

język polski; język angielski; technika;

wtorek

matematyka; historia; informatyka;

środa

język polski; muzyka/plastyka; biologia;

czwartek

matematyka; religia; wychowanie fizyczne;

piątek

język polski; język angielski; geografia;

 

klasy VII

przedmiot

poniedziałek

język angielski; matematyka; religia; biologia;

wtorek

język polski; wychowanie fizyczne; geografia;

środa

matematyka; historia; informatyka; fizyka;

czwartek

język polski; chemia; język niemiecki, doradztwo zawodowe;

piątek

język polski; język angielski; muzyka/plastyka;

 

 

klasy VIII

przedmiot

poniedziałek

język polski; chemia;

wtorek

język polski; język angielski; wychowanie fizyczne; fizyka;

środa

matematyka; historia; język niemiecki; biologia;

czwartek

język polski; język angielski; geografia;

piątek

matematyka; religia, edukacja dla bezpieczeństwa; wiedza o społeczeństwie; informatyka

 

 

3.Sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz oceniania

Ustalono, iż wszystkie prace wskazane przez nauczyciela a wykonane przez ucznia i przesłana do nauczyciela podlegać będą ocenie według przyjętych do tej pory zasad oceniania, określonych w Regulaminie Wewnątrzszkolnego Oceniania. Każda oceniona praca opatrzona będzie przez nauczyciela komentarzem i odesłana do ucznia i/lub rodzica.

Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzające zapoznanie się z materiałem oraz opanowanie wskazanych przez nauczyciela treści i umiejętności, dawać będą podstawę do oceny ucznia.

Uczniowie i rodzice będą mogli uzyskać informacje o postępach ucznia w nauce oraz ocenach,  korzystając z konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Wszyscy nauczyciele uczący udzielać będą konsultacji w dni powszednie w godzinach 10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00. Konsultacje będą mogły być prowadzone za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia, służbowej poczty mailowej nauczyciela, dostępnych komunikatorów oraz w rozmowie telefonicznej.

4.Koordynacja działań 

Koordynatorem wszystkich działań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły jest dyrektor szkoły, którego wspomaga w tych działaniach wicedyrektor. Dyrektor oraz wicedyrektor są do dyspozycji rodziców i wszystkich pracowników szkoły każdego dnia w dowolnej godzinie.

Koordynatorem współpracy nauczycieli uczących w danej klasie z uczniem będzie wychowawca danej klasy, który kontrolować będzie systematyczność logowania ucznia do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. W przypadku braku tej systematyczności wychowawca poinformuje o zaistniałym fakcie rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły.