„Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

Zapraszamy na relację działań z międzynarodowej mobilności na naszym fanpage na FB pod adresem:
 „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

 

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Projekt edukacyjny „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami” zrealizowany mimo pandemii

Nadszedł czas na podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu SZKOŁA DIALOGU dla szkół kontynuujących, do którego w tym roku szkolnym przystąpiła nasza szkoła.

            Nadrzędnym celem projektu było rozwijanie u uczestników i odbiorców projektu postaw szacunku dla innych kultur, religii, narodów oraz kształtowanie świadomości wielokulturowej, opartej na zasadach szacunku i tolerancji. Uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu kultury, tradycji i historii Żydów, poznawali historię regionu w kontekście współistnienia w Warcie dwóch kultur i narodów; „poznali” pana Ireneusza Ślipka i jego bezinteresowną pracę na rzecz ratowania zabytków kultury.

            Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Gminy Warta brali udział w spotkaniu z panią Martyną Piotrowską-Pankiewicz, podczas którego ogłoszony został  I Regionalny Konkursu  im. Ireneusza Ślipka  pt. „Warta w obrazach” http://sp-warta.pl/index.php/z-zycia-szkoly/338-pierwsze-dzialania-w-ramach-projektu-edukacyjnego-ireneusz-slipek-most-miedzy-dwiema-kulturami-juz-za-nami. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem pani Martyny pt. „Na jarmarku w Warcie”.

            Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 30 uczestników. Więcej o konkursie, jurorach i laureatach w filmie pt.

            Kolejnymi działaniami w ramach projektu były warsztaty na temat różnic między religiami prowadzone przez księdza Jacka Borowskiego oraz  akcja społeczno-edukacyjna Żonkile - MY PAMIĘTAMY I PAMIĘTAĆ BĘDZIEMY http://sp-warta.pl/download/zonkile.pdf, upamiętniająca 77. rocznicę  wybuchu powstania w getcie warszawskim. Niestety (z wiadomych powodów) nie udało się zorganizować uroczystej gali, na której uczestnicy projektu mieli zaprezentować swoje prace. Kolejny raz pandemia pokrzyżowała nam plany. Ale tak jak w przypadku akcji Żonkile, tak i teraz galę przenosimy do sieci. Zapraszam do zapoznania się z prezentacjami poświęconymi panu Ireneuszowi Ślipkowi (przygotowały: Gabriela Antończak kl. VIII a i Oliwia Smus kl. VIII a), cmentarzowi żydowskiemu w Warcie (przygotowały: Agata Potasińska kl. VII a, Natalia Iwankiewicz kl. VII a i Patrycja Wawrzyniak kl. VIII a) oraz do obejrzenia filmu pt. „Warta w obrazach”.

            Na zakończenie składam serdeczne podziękowania wszystkim, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa. Dziękuję członkom komisji konkursowej, Stowarzyszeniu im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie, pani Dorocie Gaj-Ciupie, księdzu Jackowi Borowskiemu. Szczególne podziękowania składam Warckiemu Centrum Kultury. Bez zaangażowania pana Marcina Wojtysiaka, kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie nie moglibyśmy uczestniczyć w naszej gali online. Bardzo dziękuję wszystkim sponsorom. Praca z Państwem była dla mnie ogromną przyjemnością.

koordynatorka projektu
Beata Łuczak

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WARCIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie organizuje się uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wręczenie dyplomów i nagród oraz odbiór rzeczy pozostawionych w przedszkolu, dla dzieci kończących naukę, odbędzie się (ze względu na wiek dzieci) w obecności tylko jednego rodzica w terminach wyznaczonych przez wychowawców. Udział jest dobrowolny.

1. W przypadku sprzyjającej pogody w ogrodzie przedszkolnym (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego: dezynfekcja rąk, maseczki, bezpieczny odstęp między osobami uczestniczącymi).

2. W przypadku niesprzyjającej pogody w wyznaczonej sali przedszkolnej (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego: dezynfekcja rąk, maseczki, bezpieczny odstęp między osobami uczestniczącymi).

Czekając na wejście do ogrodu lub wyznaczonej sali należy zachować odpowiedni odstęp oraz  zakryć usta i nos.

Odbiór dyplomów oraz rzeczy pozostawionych w przedszkolu dla pozostałych dzieci będzie możliwy w dniach i godzinach ustalonych przez wychowawców. Wychowawcy będą dostępni (w przypadku sprzyjającej pogody w altanie przedszkolnej, w przypadku niesprzyjającej pogody w wejściu do przedszkola).

Do przedszkola mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (duszność, kaszel, gorączka).

W związku z zaistniałą sytuacją istnieje możliwość odbioru dyplomów i nagród u Dyrektora w innych niż ustalone z wychowawcami terminach, od 29.06.2020 r. do 10.07.2020 r. w godzinach pracy przedszkola.

 Dyrektor 
Anna Cieślak

Kolejny raz o sukcesie naszych uczniów..

17 marca w Warszawie odbyła się Gala, czyli uroczyste podsumowanie kolejnej edycji programu Szkoła Dialogu. Tym razem w formule online... Nasza szkoła otrzymała wówczas nominację w kategorii „Wpływ na lokalną społeczność” oraz tytuł SZKOŁY DIALOGU 2019.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy przesyłkę, a w niej list od Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara, listy od Zespołu Forum Dialogu, dyplomy oraz prezenty dla uczniów i szkoły.

Jestem niezmiernie dumna z moich uczniów!!!

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam osiągnąć ten sukces.

W zakładce SZKOŁA DIALGU 2019 zamieszczamy dyplomy i listy od Forum Dialogu.

 

opiekunka projektu  - Beata Łuczak


 

 

„Na regionalną nutę” - podsumowanie projektu edukacyjnego

Uczniowie klasy VIII a brali udział w projekcie edukacyjnym,  którego nadrzędnym celem było zainteresowanie ich tradycjami, zwyczajami i obrzędami kultywowanymi w regionie, w którym mieszkają oraz przybliżenie im sylwetek interesujących ludzi związanych z miastem i regionem, w szczególności sylwetki Władysława Stanisława Reymonta.

Działania projektowe stwarzały uczniom nie tylko okazję do poznawania i odkrywania historii swego regionu, ale również poszerzały ich wiedzę z zakresu sztuki ludowej regionu sieradzkiego oraz rozwijały u nich umiejętność samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.

Mimo pandemii udało się przeprowadzić cykl zdalnych zajęć dotyczących zróżnicowania języka polskiego, gwary, dialektu, stylizacji jak i samemu Władysławowi Stanisławowi Reymontowi i jego twórczości (ze szczególnym uwzględnieniem „Chłopów”).

Niektórzy uczniowie podjęli się dodatkowych działań, a efekty ich pracy są zamieszczone poniżej. Zachęcam bardzo do zapoznania się z prezentacjami, referatem oraz wywiadem..

Prace przygotowali:

  • Polszczyzna niejedno ma imię – Gabriela Antończak;
  • Wywiad z Władysławem Stanisławem Reymontem – Małgorzata Leśniczak, Patrycja Wawrzyniak;
  • Mówimy Reymont – myślimy „Chłopi” – Michał Ugorny;
  • Ludowy stój sieradzki – Zuzanna Kobryń;
  • Obrzędy i zwyczaje regionu sieradzkiego – Oliwia Smus .

koordynator projektu -  Beata Łuczak

Prace uczniów:

11-12 czerwca - dni wolne od zajęć edukacyjnych

W związku z licznymi prośbami rodziców i uczniów w piątek (12.06.2020r., po BOŻYM CIELE) nauczyciele nie będą przesyłać uczniom treści ani wymagać odsyłania prac; nie będą odbywać się zdalne lekcje.

Spotkanie pierwszoklasistów odwołane

DZIEŃ DZIECKA

Terminy dotyczące warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane: rocznej oceny opisowej w I etapie kształcenia, rocznych ocen klasyfikacyjnych z danego przedmiotu oraz ocenie zachowania w klasach IV-VIII: