„Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

Zapraszamy na relację działań z międzynarodowej mobilności na naszym fanpage na FB pod adresem:
 „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

 

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami”

Projekt skierowany był do uczniów klas VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych.  W trakcie jego trwania uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu znajomości literatury, kultury, tradycji i historii Żydów oraz szukali inspiracji do działań, które były przez nich prezentowane podczas finalizacji projektu.

Nadrzędnym celem projektu było podkreślenie znaczenia bezinteresownej pracy pana Ireneusza Ślipka na rzecz ratowania zabytków kultury wyznania judaistycznego oraz rozwijanie u uczestników i odbiorców projektu postaw szacunku dla innych kultur, religii, narodów.

Czytaj więcej...

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/2709/

Rekrutacja