Wyniki II Regionalnego Konkurs im. Ireneusza Ślipka

Mimo pandemii i związanych z nią utrudnień udało nam się rozstrzygnąć II Regionalny Konkurs im. Ireneusza Ślipka pt. „Kiedyś mieszkali tu także Żydzi” organizowany przez Szkołę Podstawową w Warcie oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Warcie.

Przedmiotem konkursu było nagranie etiudy filmowej zawierającej obrazy charakterystyczne dla tradycji i kultury żydowskiej, która miała oddawać klimat dawnej, żydowskiej społeczności zamieszkującej daną miejscowość. W konkursie wzięły udział trzy szkoły. 

Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa w składzie: Martyna Pankiewicz – Piotrowska – poetka; Kamila Klauzińska – antropolog kultury, judaistka; Menachem Daum – reżyser i producent filmowy z Nowego Jorku oraz John Crust - pomysłodawca konkursu, dziennikarz, pracownik naukowy przyznała nagrody w kategoriach: 

  • „najwyższa wartość naukowa”  dla Szkoły Podstawowej w Raczkowie za etiudę pt. „Helenka na weselu u Rebeki i Symeona”;

  • „najwyższa wartość artystyczna” dla Szkoły Podstawowej w Ustkowie za etiudę pt. „Żydowskie wesele”;

  • „oryginalność i pomysłowość” dla Szkoły Podstawowej w Warcie za etiudę pt. „Kiedyś mieszkali tu także Żydzi”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. Gratulujemy pomysłów, odwagi i przede wszystkim talentu. 

Dziękujemy bardzo członkom Komisji Konkursowej za pracę i nadesłane uzasadnienia, które już wkrótce wraz z nagrodami i dyplomami trafią do uczniów – uczestników konkursu.

Dziękujemy również Stowarzyszeniu im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie, które pozyskało od Gminy Warta środki na zakup nagród. 

II Regionalny Konkurs im. Ireneusza Ślipka pt. „Kiedyś mieszkali tu także Żydzi” nie odbyłby się bez współpracy naszej szkoły z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Warcie. Pomoc Pana Marcina Wojtysiaka kierownika tej placówki jest nieodzowna. Za nią również dziękujemy.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia etiud.