1055r. rocznica Chrztu Polski

14 kwietnia 966r., najprawdopodobniej w Wielką Sobotę, „Mesco dux baptizatur” („książę Mieszko ochrzcił się”). I najprawdopodobniej było to w Gnieźnie, choć podaje się Poznań i Ostrów Lednicki. Książę – zapewne – przyjął chrzest z rąk biskupa, a później udzielono mu sakramentu bierzmowania.  Następnie rozpoczęto chrystianizację państwa Polan, choć nie było to łatwe, gdyż kraj był rozległy, a ludzie niechętni do wyjścia z pogaństwa.

Dzisiaj wspominamy to wydarzenie sprzed 1055 lat, które włączyło nas w krąg kultury chrześcijańskiej. W czasie pandemii możemy tylko wywiesić flagę biało- czerwoną, ale poprzez to pamiętamy o Święcie Chrztu Polski.