Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Spotkanie z rodzicami klas 1

 Spotkanie z rodzicami dzieci, 

które w roku szkolnym 2020/2021
rozpoczną naukę w klasie I
w Szkole Podstawowej w Warcie
odbędzie się dnia 27 sierpnia (czwartek) 2020r.

o godz. 1600 w sali gimnastycznej
w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 5.

Prosimy o wchodzenie do budynku szkoły w maseczkach, aż do zajęcia miejsca w sali, a także zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcję rąk przy drzwiach wejściowych.