Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Projekt edukacyjny „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami” zrealizowany mimo pandemii

Nadszedł czas na podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu SZKOŁA DIALOGU dla szkół kontynuujących, do którego w tym roku szkolnym przystąpiła nasza szkoła.

            Nadrzędnym celem projektu było rozwijanie u uczestników i odbiorców projektu postaw szacunku dla innych kultur, religii, narodów oraz kształtowanie świadomości wielokulturowej, opartej na zasadach szacunku i tolerancji. Uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu kultury, tradycji i historii Żydów, poznawali historię regionu w kontekście współistnienia w Warcie dwóch kultur i narodów; „poznali” pana Ireneusza Ślipka i jego bezinteresowną pracę na rzecz ratowania zabytków kultury.

            Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Gminy Warta brali udział w spotkaniu z panią Martyną Piotrowską-Pankiewicz, podczas którego ogłoszony został  I Regionalny Konkursu  im. Ireneusza Ślipka  pt. „Warta w obrazach” http://sp-warta.pl/index.php/z-zycia-szkoly/338-pierwsze-dzialania-w-ramach-projektu-edukacyjnego-ireneusz-slipek-most-miedzy-dwiema-kulturami-juz-za-nami. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem pani Martyny pt. „Na jarmarku w Warcie”.

            Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 30 uczestników. Więcej o konkursie, jurorach i laureatach w filmie pt.

            Kolejnymi działaniami w ramach projektu były warsztaty na temat różnic między religiami prowadzone przez księdza Jacka Borowskiego oraz  akcja społeczno-edukacyjna Żonkile - MY PAMIĘTAMY I PAMIĘTAĆ BĘDZIEMY http://sp-warta.pl/download/zonkile.pdf, upamiętniająca 77. rocznicę  wybuchu powstania w getcie warszawskim. Niestety (z wiadomych powodów) nie udało się zorganizować uroczystej gali, na której uczestnicy projektu mieli zaprezentować swoje prace. Kolejny raz pandemia pokrzyżowała nam plany. Ale tak jak w przypadku akcji Żonkile, tak i teraz galę przenosimy do sieci. Zapraszam do zapoznania się z prezentacjami poświęconymi panu Ireneuszowi Ślipkowi (przygotowały: Gabriela Antończak kl. VIII a i Oliwia Smus kl. VIII a), cmentarzowi żydowskiemu w Warcie (przygotowały: Agata Potasińska kl. VII a, Natalia Iwankiewicz kl. VII a i Patrycja Wawrzyniak kl. VIII a) oraz do obejrzenia filmu pt. „Warta w obrazach”.

            Na zakończenie składam serdeczne podziękowania wszystkim, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa. Dziękuję członkom komisji konkursowej, Stowarzyszeniu im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie, pani Dorocie Gaj-Ciupie, księdzu Jackowi Borowskiemu. Szczególne podziękowania składam Warckiemu Centrum Kultury. Bez zaangażowania pana Marcina Wojtysiaka, kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie nie moglibyśmy uczestniczyć w naszej gali online. Bardzo dziękuję wszystkim sponsorom. Praca z Państwem była dla mnie ogromną przyjemnością.

koordynatorka projektu
Beata Łuczak