Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Wydłużony czas zdalnego nauczania. Egzamin ósmych klas.

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej czas nauczania na odległość (tzw. zdalne nauczanie) został wydłużony do 26 kwietnia 2020 roku. Tak więc po przerwie świątecznej, która kończy się 14 kwietnia 2020 roku pozostawiamy dzieci w domu i uczymy się zdalnie! Osoby, które mają kłopot ze sprzętem komputerowym proszone są o kontakt z dyrekcją!

Jednocześnie informuję, iż egzamin ósmoklasisty został przełożony na inny termin. O nowym terminie egzaminu zostaniemy poinformowaniu z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA!
Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i Ministra Zdrowia zakazuje się wychodzenia uczniom z domu. Osoby niepełnoletnie mogą wyjść tylko pod opieką rodziców

Dyrektor - Hubert Kamola