Szkoła Dialogu

Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

KOMUNIKAT

Jak państwo zapewne już wiecie zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym to z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wydłużono został ten czas do 10 kwietnia.

Od środy, 25 marca wszystkie lekcje realizowane będą na odległość wg dotychczasowego planu lekcji.

Proponujemy następujący sposób nauczania na odległość (E-kształcenie):

  • dziennik elektroniczny Librus (dla klas I-III wiadomości tylko do rodziców, dla klas IV-VIII rodziców i uczniów);
  • informacje zwrotne przesyłamy na pocztę służbową każdego nauczyciela (otrzymacie adresy od administratora na dziennik LIBRUS);
  • wideokonferencje przy wykorzystaniu aplikacji Zoom (instrukcja przesłana zostanie przez administratora szkoły).

Proszę o informację zwrotną do 24 marca do godziny 8.00 do wychowawców klas o dostępności do urządzeń takich jak: komputer, telefon komórkowy, tablet (niezbędny jest dostęp do jednego z wymienionych urządzeń). Proszę o śledzenie wiadomości w Librusie. Na bieżąco będę informował państwa o dalszych ustaleniach.

DYREKTOR SP WARTA