Przedszkole - strona www

Biblioteka szkolna

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

 Adresy przydatnych stron internetowych:

v  Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.

v  Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:

www.dyzurnet.pl

www.ore.edu.pl 

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.saferinternet.pl

www.plikifolder.pl

 v  Materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronnie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/