Podsumowanie projektu edukacyjnego „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami”

Projekt skierowany był do uczniów klas VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych.  W trakcie jego trwania uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu znajomości literatury, kultury, tradycji i historii Żydów oraz szukali inspiracji do działań, które były przez nich prezentowane podczas finalizacji projektu.

Nadrzędnym celem projektu było podkreślenie znaczenia bezinteresownej pracy pana Ireneusza Ślipka na rzecz ratowania zabytków kultury wyznania judaistycznego oraz rozwijanie u uczestników i odbiorców projektu postaw szacunku dla innych kultur, religii, narodów.

Czytaj więcej...